halorA halőrzést egyesületünk saját vizein 1 fő hivatásos halászati őr alkalmazása mellett, 3 fő társadalmi halászati őr segítségével igyekszik minél magasabb színvonalon megvalósítani. A 2016-os évtől kezdődően a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a HVDSZ tagjaként, a HOFESZ-szel közösen az 1630-1564 fkm közötti Duna szakasz alhaszonbérlőjévé vált.

Társadalmi halászati őreink mindhárom területen (Felső-öböl, Kikötő-öböl, Duna) szolgálatot teljesítenek, kölcsönös az együttműködés, lelkiismeretes munkájukért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

A halászati őrök feladata nem könnyű, sokan nem a segítő szándékot látják a tevékenység mögött, hanem felesleges zaklatásnak veszik az egyébként kétségtelenül szükséges ellenőrzéseket. Sok esetben előfordul sajnos, hogy az eljárás alá vont személy nem együttműködő, fenyegetőző viselkedést tanúsít. Fontos tudni, hogy a halászati őrök hivatalos személynek minősülnek, őket a törvény e szerint védi! Szélsőséges esetben jogukban áll kényszerítő eszközöket alkalmazni, a bizonyításhoz pedig rendelkeznek a szükséges technikai felszereltséggel, valamint jó kapcsolatot ápolnak a Dunai Vízirendészet Dunaújvárosi Rendőrőrs és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársaival is. Egy dolgot nem lenne szabad senkinek elfelejtenie: a halászati őrök értünk dolgoznak, és nem ellenünk!

fogasi

A szabálysértések szankcionálása természetesen súlyozásra kerül annak mibenlétét megvizsgálva. Ennek függvényében az eljárás további része is többféle lehet, az írásbeli figyelmeztetéstől a területi jegy bevonásán keresztül a szabálysértési eljárásig. Ehhez jön még a halakkal való nem megfelelő bánásmódból adódó állatkínzásért kiróható pénzbeli és egyéb jellegű büntetések sorozata is.

Vizeink halállománya és a vízparti környezet megóvása a rendszeres ellenőrzések nélkül nem megoldható. Az állami horgászjegy és a területi jegy egyértelműen szabályozza az elvihető halmennyiségeket és a vízparti viselkedés alap normáit. Ezeket az előírásokat mindenkinek be kell tartani ahhoz, hogy a fent említett célok elérhetővé váljanak.

A teljesség igénye nélkül a halászati őrök a következőket (csak a legfontosabbak) hivatottak ellenőrizni:

 • személyes okmányok, állami és területi engedélyek,
 • a fogási napló megléte, annak előírások szerinti vezetése (pl.: adott nap jelölése a horgászat megkezdése előtt, a megtartandó halmennyiség és a fogás pontos időpontjának bejegyzése)
 • a horgászeszközök darabszámára, felszereltségére vonatkozó előírások betartása,
 • a tilalmi idővel védett halfajták védelme,
 • a megtartandó hal(ak) mérete, mennyisége,
 • a halakkal való kíméletes bánásmód,
 • a horgászállás éjszakai megvilágítása (a világítós kapásjelző nem elég!)
 • szemetelés-, szemetes helyen való horgászat megkezdésének tilalma,
 • a horgászat szempontjából tiltott helyek (pl.: ipari terület, strand), és a kíméleti területek betartása,
 • a bevetett horgászkészségek előírt mértékű, folyamatos felügyelete,
 • autó-, csónak-, és csomagátvizsgálás, amennyiben az eljárás a vízterület 200 méteres körzetében megkezdődött! Ez azt jelenti, hogy ha valakit a vízparttól mért 200 méteres körzeten belülről egészen hazáig kísérnek, még otthon, a ház előtt is törvényesen lehetőség van az autó- és a csomagok átvizsgálására!

P1210161Halászati őreink a jövőben is Önökért dolgoznak, és egyre több ellenőrzésre lehet számítani a vízparton és a vízen is (csónakból), a szabályok maradéktalan betartatásáért.

Minden becsületes és szabálykövető horgásztársunktól a jövőben azt kérjük, hogy amennyiben vélhetően szabálytalanságot, vagy illegális tevékenységet észlel, - pl. a halászati törvény be nem tartása, kereskedelmi célú halászat, gereblyézés, sorhorog lerakás, stb. – kérjük, értesítse a halászati őröket, vagy valamelyik illetékes hatóságot az alábbi számok egyikén. A saját testi épsége érdekében semmiképp ne lépjen közbe: telefonáljon vagy küldjön sms-t!

 

Halászati őr elérhetősége: +36-30-121-1067

Dunai Vízirendészet, Dunaújvárosi Rendőrőrs: +36-25-410-421

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság: +36-25-510-510