Halgazdálkodási terv:

  • A terveket a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya hagyta jóvá az FE/FMO/1785-4/2020., illetve FE/FMO/1786-4/2020. iktatószámon, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály állásfoglalásának figyelembevételével.
  • A Halgazdálkodási terv és az azt jóváhagyó határozat megtekinthető az egyesület irodájában, valamint honlapunkon a Letöltések/beszámolók, jelentések menüben.

Telepítési eljárásrend:

  • A MOHOSZ haltelepítési eljárásrendje szerint előzetesen és utólag is dokumentálni kell: " A halgazdálkodásra jogosult minden haltelepítését köteles a telepítés tervezett napját megelőzően legalább 3 nappal korábban bejelenteni (előzetes bejelentés), valamint a tényleges telepítési  adatokat, telepítéshez kapcsolódó okmányokat a telepítés napját követő 8 napon belül bejelenteni (telepítési realizáció)."
  • A NÉBIH ugyanazt kéri még részletesebben: "A tervezett és megvalósult haltelepítés pontos helyszínének nevét és GPS koordinátáit, időpontját (kezdete és vége, nap és óra feltüntetésével) és egyéb adatait, valamint a vízterület víztérkódját.
  • A mennyiségre vonatkozó adatokat, halfaj és korosztály szerinti megosztásban, tartási hely azonosítót (7 vagy 8 számjegyből álló számsor)
  • Az eladó/kereskedő/termelő nevét, lakcímét vagy székhelyét, FELIR azonosító számát, adószámát", illetve szigorúan alá kell támasztani a telepítést a következőkkel: "Szállítólevél, Számla, Felvásárlási jegy, Víziállat-egészségőri igazolás, szerződés, tárolási nyilatkozat".
  • Mind a NÉBIH-nek, mind a MOHOSZ-nak jogában áll előre be nem jelentetten módon ellenőrizni a telepítést és a hozzá tartozó hivatalos dokumentumokat a bejelentéstől a telepítés megtörténtéig.

Telepítések:

  • A telepítések minden évben a Halgazdálkodási tervben foglaltaknak megfelelően történnek. Az egyesület gazdálkodási tervében ennek tükrében kerül elkülönítésre az ennek fedezetéül szolgáló pénzösszeg.
  • A telepítések tervezett időpontjai minden esetben az Öblökben plakátokon, az egyesület honlapján és Facebook oldalán, a horgásztanyán, az irodában is kiírásra kerülnek.
  • A telepítések nyilvánosak, bárki megtekintheti ezeket.

 dshe telepitesek 2021

 

Tipp: a jobb oldalon található keresőmező használatával (keresőszó: telepítés) minden olyan cikk bármikor visszakereshető lista formátumban, fordított időrendben, ami a haltelepítésekkel foglalkozik.